Ailem Akademik Danışmanlık
Sepet Türkçe English

Akademik İçerikler

Uzmanlarımız tarafından sizler için hazırlanmış içerikler

____________________________________ _______________________________________________________________________________________________
Bilimsel Araştırma  
Bilimsel araştırmaya davet

Almanya'da 2012 öncesi 900 Türkiye kökenli hekim 2020'de 1600'ü geçti. Türkiye'nin kanayan yarası, göç eden sağlık çalışanlarını araştırıyoruz. "Türkiye'den yurt dışına göç eden sağlık çalışanlarının göç nedenleri, deneyimleri ve mevcut koşulları" araştırmasına buradan katılabilirsiniz ve bağlantıyı tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz: https://forms.gle/bdAzjdAEnTGZgr7GA

   
Yazım prensiplerimiz Araştırma makaleleri için bazı kuralları, yazım ipuçlarını ve bilimsel yazılarda esas aldığımız bazı yazım prensiplerimizi buradan indirebilirsiniz.
   
Bir makale nasıl yazılır? Bilimsel makalelerin bölümleri ve yazım ipuçlarını içeren Detailing the Writing of Scientific Manuscripts: 25-30 Paragraphs makalesini tavsiye ediyoruz.
   
Makale yazım standartları Bilimsel makale yazım standartlarının derlendiği EQUATOR Network sitesini incelemenizi öneriyoruz.
   
STROBE Rehberi'nin Türkçe Tercümesi Tufan UE, Akturk Z. Epidemiyolojide Gözlemsel Çalışma Raporlarını İyileştirme: Gözlemsel Çalışmaları Raporlama Rehberi. Alatoo Academic Studies 2021(2):365-376.
   
EUROPEP Hasta Memnuniyeti Raporu
____________________________________ _______________________________________________________________________________________________
Biyoistatistik  
Örneklem hesabı Excel ile temel örneklem hesaplamalarınızı bu dosyadaki örneklere göre yapabilirsiniz.
   
Hipotez testleri akış şeması Biyoistatistik analizlerde hangi hipotez testinin hangi amaçla kullanılacağının bilinmesi önemlidir. Uygulamalı Biyoistatistik kitabımızda da belirtmiş olduğumuz hipotez testleri akış şemasını buradan indirebilirsiniz
   
Normal dağılımın SPSS ile test edilmesi Nümerik değişkenlerinizin normal dağılıma uygunluğunu SPSS ile araştırma konusundaki makalemize buradan ulaşabilirsiniz.
   
Ücretsiz Kitap Sağlık Çalışanları İçin Pratik İstatistik: Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri (2016). Buradan indirip kullanabilirsiniz.
   
Örnek SPSS Verisetleri Kitabımızdaki örneklere ve alıştırmalara ait verisetlerini (diyabet.sav SPSS veriseti) buradan indirebilirsiniz.
   
Regresyon analizinde logaritmik dönüşüm yapılan değişkenleri nasıl yorumlamalıyız? Logaritmik dönüşüm yapılan değişkenleri regresyon modelinde yorumlamak farklılık arz edecektir. Hangi değişkene log dönüşüm yaptığımıza göre durum değişecektir. Şu makaleye bakınız: https://data.library.virginia.edu/interpreting-log-transformations-in-a-linear-model/
____________________________________ _______________________________________________________________________________________________
Eğitim  
Eğitimi Değerlendirme Formu

Eğitimi Değerlendirme Formu. Herhangi bir eğitim aktivitesi hakkında katılımcılardan geribildirim almak için bu formu kullanabilirsiniz:

Zekeriya Aktürk, Hamit Acemoğlu, Zeliha Cansever, Memet Işık. ATAG Eğitimi Değerlendirme ve Geribildirim Formu. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 18-22 Mayıs 2011 Fethiye.

   
Eğitici Eğitimi Rehberi (Katılımcı Rehberi) ATA-TEK eğitici Eğitimi Katılımcı Rehberi (2015)
   
Eğitici Eğitimi (Program) ATA-TEK eğitici eğitimi ayrıntılı kurs programı
   
Session Evaluation Form Session Evaluation Form. You may evaluate your educational sessions using this feedback tool. Please cite it as "Zekeriya Aktürk, Hamit Acemoğlu, Zeliha Cansever, Memet Işık. ATAG Educational Session Evaluation and Feedback Tool. 10th National Turkish Family Medicine Congress. 18-22 May 2011 Fethiye."
   
Wonca Ağacı

Wonca Avrupa tarafından tanımlanan aile hekimliği çekirdek yeterliliklerini içeren Wonca ağacının Türkçesini farklı formatlarda (.GIF, .JPG, .PSD) buradan indirebilirsiniz.

   
AERZTENETZ Allgemeinärzte Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit - Netzeffizienz --> Shared Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jnvLECXurJm9uAGuf4bH2bPrLDjZfHvDKnMCnOPJWlo/edit?usp=sharing
____________________________________ _______________________________________________________________________________________________
Çeşitli makale ve sunumlarımız  
COVID-19 vaccine hesitancy in people with migratory backgrounds 55. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
   
Der Einfluss von Gesetzesdekreten auf die akademische Leistung türkischer Physiologen 55. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
   
The aftereffects of mass dismissals and detentions of academics at Turkish universities 55. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
   
Türkiye'de Tıp Eğitimi (Medizinstudium in der Türkei) - Almanca Münih Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim komisyonunda yapılan sunum
   
Taştan Personality Types Instrument

English Items of the Taştan Personality Types Instrument (Enneagram Kişilik Testi - Kişilik tipleri ölçeği - Enneagram ölçeği)
Tastan K. Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram. Konuralp Med J. 2019;11(1):112-118. https://dergipark.org.tr/ktd/issue/44366/462049.

   
Taştan Kişilik Tipleri Ölçeği (Google Form) Taştan Kişilik Tipi Ölçeği: Enegram prensiplerine göre kişilik tipinizi belirlemek ister misiniz? O zaman Doç. Dr. Kenan TAŞTAN ve arkadaşlarının geliştirdiği "TAŞTAN Kişilik Tipi Ölçeği"ni buraya tıklayarak deneyiniz.
   
Taştan Kişilik Tipleri Ölçeği (Özet bulgular) Taştan Kişilik Tipi Ölçeği özet bulguları için tıklayınız (Click for summary results of the Taştan Personality Types Instrument)
   
Taştan Kişilik Tipleri Ölçeği (Word) Kenan Taştan Kişilik Tipi Ölçeği (Turkish Items of the Taştan Personality Types Instrument)
   
Taştan Kişilik Tipleri Ölçeği (Puanlama) Ölçeğin puanlaması için bu bağlantıdaki Excel dosyasını kullanabilirsiniz.
   
The Nile Personality Assessment Tool (Nile PAT)
Turkish version of the scale: http://aile.net/img/dosya/8nilenegramtr.pdf Nil kişilik değerlendirme aracı.
   
Almanya’da Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi ve Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Kunisch RB, Canbal M, Aktürk Z. Almanya’da Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi ve Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi. Journal of Medical Sciences 2022, 3(4) 214-223 https://doi.org/10.46629/JMS.2022.96
____________________________________ _______________________________________________________________________________________________
Diğer  
Atatürk Ü. Aile Hekimliği AD (2009-2014) 2009-2014 yılları arasında Atatürk Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'ndaki faaliyetlerimiz ve arşivimiz.
   
www.aile.net 2016 öncesi site içeriği Prof. Dr. Zekeriya Aktürk'ün paylaştığı EQuiP raporlarını ve diğer site içeriklerini http://aile.net/index.htm adresinde bulabilirsiniz.
   
TAHUD 25. Yıl Kitabı http://aile.net/img/dosya/tahud25yilkitabi.pdf
   
Aile hekimliğinin Kilometre Taşları: Millis ve Willard Raporları (Çeviri) Aktürk Z. ve N. Dağdeviren (Çeviri Editörleri), “Aile hekimliğinin Kilometre Taşları: Millis ve Willard Raporları”, Türkiye Aile Hekimliği Derneği Yayınları, İstanbul, 2004
   
Training in family practice (Çeviri) Aktürk Z. Acemoğlu H. (Çeviri Editörleri). Aile hekimliği Eğitimi. İstanbul: Anadolu Matbaası. 2013. (Witold Lukas ve Ewa Teslar. Training in Family Practice. Krakow: Zdrowie i Zarzadzanie. 2005).
   
ICPC-2 (Çeviri) Aktürk Z. ve N. Dağdeviren (Çeviri editörleri), “Birinci Basamağın Uluslararası Sınıflaması”, TAHUD Yayınları, İstanbul, 2006.
   
Prof. Dr. M. Sadi Çögenli'nin hatıratı Aktürk Z. Prof. Dr. M. Sadi Çögenli: Medreseden Üniversiteye Bir Kitap ve İlim Aşığının Hayatı. Mutlu Print Basım Ticaret Limited Şirketi, İstanbul, 2022
Health Care System in Türkiye http://aile.net/img/dosya/healtsystem_inturkey_healthservicesmanagement_zekeriya_aktuerk.pdf
____________________________________ _______________________________________________________________________________________________
   
.  

 

 

 

 

.