Ailem Akademik Danışmanlık
Sepet Türkçe English

Hipotez Testleri Şeması V3

Biyoistatistik analizlerde hangi hipotez testinin hangi amaçla kullanılacağının bilinmesi önemlidir. Uygulamalı Biyoistatistik kitabımızın üçüncü baskısındaki hipotez testleri akış şemasını aşağıdan indirebilirsiniz