Ailem Akademik Danışmanlık
Sepet Türkçe English

Diğer Seminerlerimiz

Seminer programımız Skype (www.skype.com) aracılığıyla sunulmaktadır. Seminer grubuna şu bağlantı ile katılabilirsiniz: https://join.skype.com/htxCc5SnlREU

Seminerler Perşembe günleri Türkiye saati ile saat 21:00-21:30 arası yapılacaktır.

Seminer süresi yaklaşık 30 dakikadır. Katılım ücretsizdir. Katılmcı sayısı 25 kişi ile sınırdlıdır. Lütfen seminer sırasında mikrofonunuzu sessize almayı unutmayınız. Mikrofonu sadece konuşurken açınız.

Dilerseniz seminerlerimizde sunucu olabilir veya anlatılmasını istediğiniz konuları teklif edebilirsiniz. Programı takip edebilmeniz için seminer saatinden önce Skype'da zekeriya13 kullanıcısına katılacağınızı bildirmelisiniz. Aşağıdaki program taslak olup, koşullara ve ihtiyaca göre değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Diğer seminer ve sunumlarımız için youtube.com/c/zekeriyaakturk.

Konu Sunucu Video kaydı
Meta Analiz Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://youtu.be/qWkJIVgeY-Q
Meta analiz uygulaması - RevMan Dosyası Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://youtu.be/7K0EoZmfcfs
Zamana Bağlı Bir Değişken ile Cox Regresyonu - SPSS dosyası Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Sunum: https://youtu.be/F8D4_z2VwfA SPSS demonstrasyonu: https://youtu.be/qX5hm32oFq0
Kalitatif (nitel) araştırmalar Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://youtu.be/J6jqzQGHTbE

Bir nitel araştırma uygulaması

Örnek makale.
QDA Miner lite demo.
Veriseti: GundemZek.qdp GundemZek.qdp.bak

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Bölüm 1: Bir nitel araştırma makalesini inceleme - Bölüm 2: QDA Miner Lite demonstrasyonu

Ordinal Regresyon: Sunum - SPSS veriseti Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Bölüm 1: Sunum
Bölüm 2: SPSS sunumu
Bölüm 3: SPSS uygulaması
Hiyerarşik Regresyon: Sunum - SPSS veriseti Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU Bölüm 1: Sunum
Bölüm 2: SPSS demonstrasyonu.
Ki Kare post hoc analiz: Amaç - SPSS veriseti Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Bölüm 1: İkili karşılaştırma
Bölüm 2: Artmış alfa hatası
Bölüm 3: SPSS ile sütunları karşılaştırma
Bölüm 4: Residuals
Bölüm 5: Z değerlerinden Ki Kare ve p hesaplama
Bayes istatistiği: Sunum Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU https://youtu.be/xbzdOT0zFqo
Bayes uygulaması (ilgili makale) Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://youtu.be/nKX1nWnCPLM
AMOS'ta doğrulayıcı faktör analizi: Sunum Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://youtu.be/dv6uwlIDCyI
Genelleştirilmiş Lineer Modeller: Sunum, SPSS veriseti 1, SPSS veriseti 2 Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU https://youtu.be/edNl7auOj5E
Diskriminant Analiz: Sunum, SPSS veriseti Prof. Dr. Hamit ACEMOĞLU

Bölüm 1: https://youtu.be/aztV8r_w0I8
Bölüm 2: https://youtu.be/rz3y-BYLH0M

Geçerlilik-güvenilirlik çalışmalarında örneklem sayısı Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://youtu.be/33BBJSdzzJY
"Asymptotic" ve "exact" anlamlılık: Sunum Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://www.youtube.com/watch?v=5jsPs8jqrSU
Bilimsel makalelerden örneklem hesabı uygulamaları Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK  
Covid-19 Coronavirüs pandemisiyle ilgili görüşler Sunum Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK https://www.youtube.com/watch?v=55KTv-aFkHI
İkiden fazla nominal kategorisi olan bağımlı iki ölçüm (McNemar-Bowker testi) Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK 1. Kullanım yeri
2. SPSS ile yapılması
Multinomial logistic regression    
COVID-19 salgınıyla ilgili görüşlerim Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
Sıralı değişkenlere nümerik gibi işlem yapılması    
Logit/probit model    
Araştırmalarda dahil etme/hariç tutma ölçütleri    
Probensity Score Matching
(Eğilim Puanı Eşleştirmesi)
1. EPE nedir ve hangi amaçla kullanılır?
2. Karıştırıcılığı önlemenin diğer yolları
3. Eğilim Puanı Eşleştirmesi Adımları
4. EPE İçin 7 Adımın Ayrıntılı Açıklaması
5. EPE'de eksik veri (missing data) sorunu
6. EPE yapılan bir makale örneği
7. SPSS V23 öncesi EPE için R eklentisi
8. SPSS V23 öncesi sürümle EPE uygulaması
9. EPE'nin olumsuz yönleri ve alternatifler
10. SPSS V23 öncesi ile EPE uygulamaları

1. https://youtu.be/RwJCZJ--bXE
2. https://youtu.be/jbpwdNyHwHc
3. https://youtu.be/kGmCjRx36Y0
4. https://youtu.be/xH0Au-wWfcI
5. https://youtu.be/FVIgVoE6WG4
6. https://youtu.be/REINVAlyHXI
7. https://youtu.be/fVcqtH31ZtA
8. https://youtu.be/mGrvs44chkM
9. https://youtu.be/mEC95so4GII
10. https://youtu.be/r2_e2D8WVCo

Anahtar kelimeler    
Kalabalıkların bilgeliği https://web.stanford.edu/~jugander/papers/ec15-multipleguesses.pdf  
Semiquantitative analysis    
Quasi experimental analysis    
Kontrol grubu vaka grubundan az olabilir mi?