Ailem Akademik Danışmanlık
Sepet Türkçe English

Diğer Seminerlerimiz

Diğer seminer ve sunumlarımız için youtube.com/c/zekeriyaakturk.

Konu Video kaydı
Meta Analiz https://youtu.be/qWkJIVgeY-Q
Meta analiz uygulaması - RevMan Dosyası https://youtu.be/7K0EoZmfcfs
Zamana Bağlı Bir Değişken ile Cox Regresyonu - SPSS dosyası Sunum: https://youtu.be/F8D4_z2VwfA SPSS demonstrasyonu: https://youtu.be/qX5hm32oFq0
Kalitatif (nitel) araştırmalar https://youtu.be/J6jqzQGHTbE

Bir nitel araştırma uygulaması

Örnek makale.
QDA Miner lite demo.
Veriseti: GundemZek.qdp GundemZek.qdp.bak

Bölüm 1: Bir nitel araştırma makalesini inceleme - Bölüm 2: QDA Miner Lite demonstrasyonu

Ordinal Regresyon: Sunum - SPSS veriseti Bölüm 1: Sunum
Bölüm 2: SPSS sunumu
Bölüm 3: SPSS uygulaması
Hiyerarşik Regresyon: Sunum - SPSS veriseti Bölüm 1: Sunum
Bölüm 2: SPSS demonstrasyonu.
Ki Kare post hoc analiz: Amaç - SPSS veriseti Bölüm 1: İkili karşılaştırma
Bölüm 2: Artmış alfa hatası
Bölüm 3: SPSS ile sütunları karşılaştırma
Bölüm 4: Residuals
Bölüm 5: Z değerlerinden Ki Kare ve p hesaplama
Bayes istatistiği: Sunum https://youtu.be/xbzdOT0zFqo
Bayes uygulaması (ilgili makale) https://youtu.be/nKX1nWnCPLM
AMOS'ta doğrulayıcı faktör analizi: Sunum https://youtu.be/dv6uwlIDCyI
Genelleştirilmiş Lineer Modeller: Sunum, SPSS veriseti 1, SPSS veriseti 2 https://youtu.be/edNl7auOj5E
Diskriminant Analiz: Sunum, SPSS veriseti

Bölüm 1: https://youtu.be/aztV8r_w0I8
Bölüm 2: https://youtu.be/rz3y-BYLH0M

Geçerlilik-güvenilirlik çalışmalarında örneklem sayısı https://youtu.be/33BBJSdzzJY
"Asymptotic" ve "exact" anlamlılık: Sunum https://www.youtube.com/watch?v=5jsPs8jqrSU
Covid-19 Coronavirüs pandemisiyle ilgili görüşler Sunum https://www.youtube.com/watch?v=55KTv-aFkHI
İkiden fazla nominal kategorisi olan bağımlı iki ölçüm (McNemar-Bowker testi) 1. Kullanım yeri
2. SPSS ile yapılması
Multinomial logistic regression 1. Kullanım yeri ve SPSS ile yapılması
2. Odds oranının el ile hesaplanması
COVID-19 salgınıyla ilgili görüşlerim
Yüksek örneklem büyüklüğü yanıltması (large sample size fallacy) https://youtu.be/HdLu9WItTXU
Probensity Score Matching
(Eğilim Puanı Eşleştirmesi)
1. EPE nedir ve hangi amaçla kullanılır?
2. Karıştırıcılığı önlemenin diğer yolları
3. Eğilim Puanı Eşleştirmesi Adımları
4. EPE İçin 7 Adımın Ayrıntılı Açıklaması
5. EPE'de eksik veri (missing data) sorunu
6. EPE yapılan bir makale örneği
7. SPSS V23 öncesi EPE için R eklentisi
8. SPSS V23 öncesi sürümle EPE uygulaması
9. EPE'nin olumsuz yönleri ve alternatifler
10. SPSS V23 öncesi ile EPE uygulamaları
Birden fazla şıkkı seçilebilen anket sorularının bilgisayara girilmesinde sık karşılaşılan bir hatalı veri girişinin düzeltilmesi

1. Excel'de MID (PARÇAAL) komutu
2. SPSS'te "Recode" komutu

Araştırmalarda dahil etme/hariç tutma ölçütleri (sunum) https://youtu.be/izIzktMWj_c
Logit/probit model  
Sıralı değişkenlere nümerik gibi işlem yapılması  
Anahtar kelimeler  
Kalabalıkların bilgeliği  (sunum) https://youtu.be/uUFh5JIjn24
Semiquantitative analysis  
Quasi experimental analysis  
Kontrol grubu vaka grubundan az olabilir mi?  
Bilimsel makalelerden örneklem hesabı uygulamaları